Stopy po lámání kamene klíny ve starém lůmku nedaleko kladrubského kláštera

Jedna z nejstarších kamenických technik byla prostá, i když pracná. Do vyměřeného kusu skály se vysekaly otvory a do nich zarazily klíny, které po zalití vodou bobtnaly a usnadnily tak oddělení bloku kamene. I dneska v době trhavin se ještě občas podobná technologie používá, jen dřevěné klíny nahrazuje cevamit.

(ZPĚT)