Snad základový kámen kostela v Kostelci

Základové kameny měly značný symbolicko-magický význam, a to i v křesťanských kostelech. U tohohle kamene ze zdi zanedbaného kostela v západních Čechách sice není význam kamene jistý, značka by ale napovídala, že jeho původ může být podobný.

(ZPĚT)