Deska s vročením 1936 na soklu u dopadové plochy Brda v Centrálních Brdech

Zbytek drobného objektu, snad vodárny, ve vojenském prostoru Jince se honosí takovýmto podpisem stavitelů. Jen ten význam zkratky VTB není zcela jasný...

(ZPĚT)