Bříza raší z trubky na bývalé úpravně rudy na Rolavě

Monumentální kostra úpravny rudy cínového dolu z 2.světové války už se svým okolím zarostla lesem, stromy se nespokojily jen s jejím okolím a pomalu ale jistě dobývají i její horní patra. K téhle břízce až nahoru vede jen jedna snadná cesta, po betonových schodech i kovovém žebříku, úzkými průlezy u násypek a po vysokých plošinách nad vrcholky pohraničního hvozdu.

(ZPĚT)