Mezník u pískovcových lůmků na hranicích Českého krasu

Na své severovýchodní straně, v povodí Radotínského potoka, přechází členitá krajina Českého krasu pomalu do rovinatých plání Pražské plošiny. Prvohorní vápence jsou tu překrývány zbytky druhohorních pískovců, jejichž význam dál roste směrem na sever a severovýchod. Právě na jednom z hraničních ostrůvku peruckých pískovců v roce 1923 kdosi těžil písek a zanechal po sobě les plný zarostlých jam a lůmků spolu s tímhle pěkným mezníkem.

(ZPĚT)