Hřídel u opuštěných kaolinových hald nedaleko Ledců

Opuštěný prostor bývalých kaolinových dolů na severním okraji Plzně dávno zarostl lesem, listnatým dole pod haldami, borovým nahoře na hromadách proplaveného bílého písku. Kromě neklidného terénu už po staré těžbě mnoho památek nezbývá. Ještě tahle hřídel, kterou někdo zabodl do země mezi největší haldou a jezírky propadlých štol.

(ZPĚT)