Slunce za oknem

Zapadající Slunce procházelo tenkými paprsky mezi zataženými záclonami do začouzené sednice chalupy, kde vytvořilo v čočce fotoaparátu nezvyklou podobu duhy. Než se uvnitř vyvětralo, šli jsme si radši sníst čerstvě usmaženou večeři na lavici na zápraží. 

(ZPĚT)