Oblouk připravený k odtesání

V jedné z rozsáhlých komor podzemního opukového lomu je stále ještě možné nalézt stopy po práci starých kameníků. Čáry tužkou prozrazují, že z tohoto bloku opuky měl vzniknout ladný kamenný oblouk, snad nad bránu některého z blízkých statků.

(ZPĚT)